Become a partner

PROJEKTGRUPPEN FÖR UPPSALA INTERNATIONAL WEEK 2019 SÖKER NU SAMARBETSPARTNER!

Projektet UIW är ett av det största och mest omtalade internationella projekten som Uppsalaekonomerna och organisationen International Week anordnar. Idag är 26 av de främsta universiteten i världen inom business och samhällsstudier delaktiga i detta samarbete för att tillsammans jobba för att stärka den akademiska, företagsmässiga och sociala kontakten studenter emellan.

Detta ordnas genom att ett antal studenter inom de delaktiga universiteten får åka iväg på en händelsefylld resa till ett annat land i världen. Under veckan får studenterna uppleva landets studentliv, näringsliv, lokala kultur och knyta kontakter med andra ekonomi- och samhällsstudenter. Detta innefattar bland annat besök på företag, workshops och stora middagar, men aktiviteterna varierar beroende på land och universitet. Genom vårt International Week community i Uppsala skickar vi alltså både iväg studenter på International Weeks i andra länder, och håller i en egen International Week och nästa Uppsala International Week går av stapeln den 9-16 maj 2019. Förutom detta skickar vi även iväg studenter 25 gånger under året till de andra medlemsländernas International Weeks.

Det vi erbjuder vår samarbetsparter kan samanfattas i tre punkter:

  1. Inspiration – passa på och inleda kontakt med unga och nytänkande studenter inom ekonomirelaterade studier (inkluderar även de som läser ekonomi vid sidan av huvudstudierna, vilket är många!)

  1. Möjlighet till nyrekryteringar – öka intresset för ert företag inför framida nyrekryteringar genom att synas och höras både under veckan, och löpande under året.

  1. Stor exponering – öka synligheten hos studenter både nationellt och internationellt!

Det vi söker är framförallt en huvudsponsor, men även produktspons och företagsbesök. Vid intresse och närmare beskrivning av motprestationer och prisbild, kontakta oss på
corporate.uiw@uppsalaekonomerna.com